NABÍDKA SLUŽEB


CENÍK

V případě, kdy se zákazníkem je uzavřena servisní smlouva
- File server (paušální měsíční částka bez ohledu na skutečný čas) 1.000,- Kč / 1 server / měsíc
- pracovní stanice (paušální měsíční částka bez ohledu na skutečný čas) 800,- Kč / 1 stanice / měsíc
- programovací práce v rámci doby dohodnuté v servisní smlouvě 500,- Kč / hod
- programovací práce nad rámec doby dohodnuté v servisní smlouvě 800,- Kč / hod
V případě, kdy se zákazníkem není uzavřena servisní smlouva
- File server (v hodinové sazbě podle skutečného času) 800,- Kč / hod
- pracovní stanice (v hodinové sazbě podle skutečného času) 500,- Kč / hod
- softwarová, analytická a poradenská činnost 800,- Kč / hod


PROGRAMY (Visual FoxPro 9.0)


28.5.2018   © Ing. Jiří Šilhavík