REFERENCE

AGRO Brno-Tuřany
slévárna přesných odlitků
Informační systém WINAGRO
(Visual FoxPro 9)
Evidence zakázek, sběr dat z výroby, plánování, sklad materiálu a odlitků, prodej, fakturace, import dat z kvantometru, podklady pro účetnictví
AL-CONSTRUCT Zlín
výroba, montáž a zasklívání hliníkových konstrukcí
Webová prezentace
(XHTML 1.0)
Webová prezentace - výroba, montáž a zasklívání hliníkových konstrukcí
ANAVI Fryšták
kuchyňské studio, prodej stolařských materiálů
Informační systém ANAVI
(Visual FoxPro 9)
Evidence zakázek, tvorba ceníků, cenové kalkulace, automatizované objednávky zboží, prodej
ASOCIACE GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE Zlín
vývoj, konstrukce, výroba a obchod v oblasti gumárenského průmyslu
Informační systém AGT
(Visual FoxPro 9)
Poptávky/nabídky, objednávky (došlé i odeslané), plánování výroby, technologické postupy, kalkulace cen, sklad materiálu a sklad hotových výrobků (příjemky, výdejky, dodací listy), evidence vstupních kontrol, záznamy o neshodě, pohledávky, závazky, evidence docházky, služební cesty, exporty do PDF včetně automatického odesílání E-mailem, sledování úhrad, soupisy, statistické výstupy
BOSCH SERVIS CENTRUM Zlín
servis nářadí značky Bosch
Informační systém BOSCH
(Visual FoxPro 9)
Evidence zakázek, skladová evidence, objednávkový systém, fakturace, prodej, podklady pro mzdy mechaniků, automatické odesílání kalkulací cen oprav a informací o hotových zakázkách na E-mail, FAX nebo mobil zákazníka, přehledy, rekapitulace, statistické výkazy, zápočty závazků a pohledávek
CONE ZLÍN Fryšták-Lukoveček
manipulační technika
Program WINMRPK
(Visual FoxPro 9)
Software pro výrobu (kompletaci) - nadstavba nad skladovým systémem firmy MRP (umožňuje zkompletovat hotový výrobek z jednotlivých dílů na skladě včetně automatického vytvoření výdejky dílů ze skladu a příjemky hotového zkompletovaného výrobku na sklad)
EKOME Zlín-Malenovice
autorizované měření emisí a hluku
Program MRU
(Clipper 5.3)
Měření emisí - ON-LINE sběr dat (RS-232) včetně následného vyhodnocení dat z analyzérů MRU95 a MRU-NOVA, minutové průměry, protokoly o měření emisí, statistické výstupy
KAPITOL, a.s.
obchodní zastoupení 797 Zlín

pojišťovací a finanční poradenství
Informační systém KLIENT
(Visual FoxPro 9)
Evidence smluv (kmen, rozjezdy, intervence, neinkasní intervence, čekárny storen, storna s dluhem), doporučení, hypotéky (včetně fakturace), nábor, školení, administrativa (dluhy, klíče, vzdělání, jednotky, Golem, rozpis nákladů, nájmy, poradci OZ, poznámky), číselníky (poradci, produkty, klíče, školení, druhy nákladů, uživatelé programu, přístupová práva), importy/exporty (XLS)
KDYNIUM Kdyně
slévárna přesných odlitků
Program KDYNIUM
(Control Web 2000)
Software pro monitorování průběhů taveb a sběr dat z tavírny, obalovny a voskovny
KNIRSCH Zlín
prodejna nářadí a spotřebičů značek
Bosch, Skill, Dremel a Siemens
Informační systém KNIRSCH
(Visual FoxPro 9)
Zákaznické objednávky, rezervace zboží, objednávky zboží, přímý prodej, fakturace, skladové karty, příjemky zboží, inventury, bankovní výpisy, uzávěrky, přehledy a statistické výstupy, dodavatelé/odběratelé, export faktur do systémů PPL a České pošty, export ceníků pro eShop, výčetka platidel
POHŘEBNICTVÍ ZLÍN
správa hřbitovů, pohřební služba, krematorium
Informační systémy WHROBY , WPOHREB a WKREMA
(Visual FoxPro 9)
Správa hřbitova - karty hrobových míst, pronájmy hrobových míst, časové rozlišení plateb, smlouvy o pronájmu, výkopy, exhumace, vsypy, smísení, plánování, rekapitulace, statistika, sklad hrobového příslušenství
Pohřební služba - sjednávání pohřbů, smlouvy, ceníky, sklad materiálu, služby vlastní nebo od externích dodavatelů, platební doklady, statistické výstupy
Krematorium - kremační deník, pohřební služby, štítky na urny