Převod dat z "Jednoduchého účetnictví" do "Daňové evidence"

Pokud ještě nemáte starým programem (WJUCE) zazálohovaná data, tak je nejprve zazálohujte. Stará verze programu vytváří na disketě (nebo ve Vámi specifikované složce) podsložku nesoucí název ve tvaru účetního roku, do kterého pak nakopíruje všechny účetní sobory včetně číselníků.

Nový program (WDANEVID) je již postaven tak, aby mohl evidovat účetní data libovolného počtu daňových subjektů, a proto vytváří strukturu záloh tak, že na disketě (nebo ve Vámi specifikované složce) vytvoří podsložku s názvem ve tvaru DATA\název firmy a v ní pak vytváří další podsložky takto:

Načtení dat do "Daňové evidence" provedete následovně:

  1. Spusťte nový program a pokud jej spouštíte poprvé, tak Vás vyzve k zadání účetního období a nového názvu firmy. Pokud například zadáte název firmy "Ferda mravenec" a účetní období 2011, tak si program vytvoří podsložku "DATA\Ferda mravenec" a v ní podsložky "CIS", "MAJETEK" a "2011".
  2. Pokud jste ještě nezadali aktivační kód, tak je nejvyšší čas ho zadat v Nastavení/servis --> Aktivace plné verze programu.
  3. Přejděte do Nastavení/servis --> Obnova dat účetního období "rrrr" ze zálohy a na dotaz odkud má data obnovit se proklikejte k záloze starých dat (například na disketě je to A:\"rrrr", kde "rrrr" je příslušný účetní rok). Program tak načte účetní data roku "rrrr" do nové verze.
  4. Přejděte do Nastavení/servis --> Volba firmy a účetního období a zadejte další účetní období, které chcete importovat, například 2012. Program si vytvoří složku se zadanou firmou a účetním obdobím, například "DATA\Ferda mravenec\2012", a dále opakujte postup uvedený v bodě 3) pro rok 2012.
  5. Postup popsaný v bodech 3) až 4) opakujte pro všechna ostatní účetní období, která potřebujete importovat.
  6. Jakmile budete mít importována všechna účetní období, tak musíte na závěr ještě obdobným způsobem naimportovat číselníky tak, že vyberete funkci Nastavení/servis --> Obnova číselníků a parametrů programu ze zálohy. Na dotaz odkud se mají data importovat, se opět proklikejte k příslušné podsložce na disketě (nejlépe k nejnovějšímu účetnímu období), a tím načtete nejaktuálnější verzi číselníků do nového programu. Číselníky jsou v novém programu již nezávislé na účetním roku, a proto je stačí naimportovat jen jednou.
  7. Pak již můžete program začít normálně používat.