PROGRAMY

UPOZORNĚNÍ:

Vývoj níže uvedených programů byl ukončen a novým zákazníkům tyto programy již nebudou dodávány.
Stávajícím zákazníkům je poskytována pouze omezená podpora (např. po přeinstalování počítače).

WDANEVID - Daňová evidence

Je program určený pro prostředí Windows a obsahuje:

Systémové požadavky:

Stávající zákazníci si mohou poslední verzi programu stáhnout a nainstalovat. Tato verze již nevyžaduje registraci.


POHLEDAVKY - Program pro evidenci pohledávek

Je plně 32-bitový program určený pro prostředí Windows a obsahuje evidenci pohledávek (dlužníků) včetně automatizovaných interaktivních výpočtů :
  1. Poplatky z prodlení Poznámka: Celková částka poplatku z prodlení se vypočte jako postupný součet dílčích částek vypočtených dle sazeb platných pro jednotlivá výše uvedená období, a to od vzniku pohledávky až do data, k němuž je poplatek z prodlení počítán
  2. Úroky z prodlení Poznámka: Výpočet se provádí s přesností na jednotlivé dny. Jednotlivé výše uvedené sazby si program automaticky zjišťuje z číselníku, který lze dle potřeby pro jednotlivá pololetí doplňovat o změny průběžně vyhlašované ČNB.
  3. Smluvní úroky
Bližší informace naleznete v uživatelské příručce k programu

Systémové požadavky:

Stávající zákazníci si mohou program stáhnout ve formátu exe nebo zip a nainstalovat. Pro jeho aktivaci kontaktujte autora programu.


WELLNESS - Program pro distributory produktů zdravé výživy

Je program určený pro prostředí Windows a obsahuje celou řadu užitečných funkcí, které velmi usnadní práci distributorům produktů značek Herbalife, ShapeWorks, a jiných. Obsahuje mimo jiné:

Systémové požadavky:

Stávající zákazníci si mohou program stáhnout a nainstalovat. Pro jeho aktivaci kontaktujte autora programu.