ČASTÉ DOTAZY K PROGRAMU "Daňová evidence"


Proč mi program po spuštění hlásí chybu "Přístup k souboru odepřen" ?

příčinou je vysoká úroveň zabezpečení dat ve složkách "C:\Program files\" nebo "C:\Program Files (x86)\", především na novějších operačních systémech Windows Vista, Windows 7 a Windows 8. Program na nich nemůže standardně zapisovat do pracovních souborů a hlásí výše uvedený problém. V takovém případě je nutno aplikaci spouštět jako správce počítače jedním ze dvou následujících způsobů:

Spuštění programu jako správce Nastavení zástupce pro spouštění programu jako správce
Klikněte na zástupce programu pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte "Spustit jako správce"

Spuštění programu jako správce
Klikněte na zástupce programu pravým tlačítkem myši, v zobrazené nabídce vyberte "Vlastnosti" a následně na kartě "Kompatibilita" zaklikněte "Spustit tento program jako správce"

Nastavení zástupce pro spouštění programu jako správce

Jak provedu aktivaci plné verze programu ?

Program po nainstalování běží v režimu demoverze. Aktivaci plné verze je nutno objednat u autora programu, přičemž objednávka musí obsahovat 8-ciferný registrační kód , který naleznete v menu Nastavení/servis - Aktivovat plnou verzi programu . Na základě objednávky Vám bude zaslána zálohová faktura a po kontrole Vaší platby Vám bude zaslán aktivační klíč, který zadáte rovněž v menu pro aktivaci plné verze programu. Aktivační klíč je pro každý počítač jiný, proto lze aktivaci objednávat až po nainstalování programu do Vašeho počítače. Aktivační klíč platí pro všechny verze programu vydané v daném kalendářním roce. Funkčnost programu je zachována i v následujících letech, a tudíž (nemáte-li zájem) si nemusíte kupovat v následujících letech nové verze. Zůstanete tím však ochuzeni o nové funkce programu (především z hlediska nových legislativních změn - např. nové daňové formuláře).

Chcete-li aktivovat verzi programu, která byla vydána v jiném roce, než na který vlastníte aktivační klíč, musíte si zakoupit nový aktivační kód za sníženou cenu (tzv. upgrade).

Jak převedu data ze starších verzí programu do nové verze ?

Počínaje verzí 2007.01.21 je v programu zabudováno automatické rozpoznání dat vytvořených předchozí verzí programu a jejich automatizovaný převod. Funkce se aktivuje vždy po zadání firmy a účetního období, prověří data příslušející zadanému účetnímu období a v případě potřeby si automaticky převede data do nové podoby.

Pokud potřebujete převést data do verze programu 2006 a starších postupujte následovně:
Data ve staré verzi programu zálohujte na disketu pomocí funkce pro zálohování dat v menu Nastavení/servis . Poté spusťte novou verzi a data z diskety obnovte pomocí funkcí pro obnovu dat a pro obnovu číselníků a parametrů programu v menu Nastavení/servis .

Pro převod dat z programu WJUCE (jednoduché účetnictví) do programu WDANEVID (Daňová evidence) použijte následujícího postupu.

Jak zajistím kompatibilitu dat při chybné aktualizaci programu ?

Aktualizace programu s sebou v některých případech nese i změny ve strukturách datových souborů, což může mít za následek pády programu, a to nejčastěji s chybovým hlášením typu "Proměnná xyz nebyla nalezena" . V tomto případě k zajištění kompatibility mezi původními daty a daty ve struktuře potřebné pro Vaši verzi použijte následující postup :

Mohu program používat pro plátce i neplátce DPH ?

ANO, MŮŽETE.
Původně byl program koncipován pouze pro plátce DPH. Neplátci jej mohli používat s tím, že údaje o DPH prostě ignorovali (tento způsob práce však s sebou nesl jisté riziko - viz. Zákon č.235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty, který v § 26 odst.6 cituje následující:
"Osoba, která není plátcem, s výjimkou osoby podle odstavce 3 a osoby dodávající nový dopravní prostředek podle § 19, nesmí vystavit doklad, který má náležitosti daňového dokladu. Vystaví-li jej, uloží se jí pokuta podle zvláštního právního předpisu."
Proto počínaje verzí 2006.05.13 lze u každého daňového subjektu v menu Nastavení/servis - Matriční údaje nastavit příznak, zda se jedná či nejedná o plátce DPH. Program se pak podle toho i náležitě chová. U plátců tiskne daňové doklady , zatímco u neplátců faktury ; u plátců používá pojem zdanitelné plnění , zatímco u neplátců datum vystavení , a pod.